Symbolowa lajsta Formatěrowanje

Symbolowa lajsta Formatěrowanje zakładne přikazy wobsahuje, z kotrymiž móžeće manuelnje formatěrować.

Podawa, hač so ma wokno Předłohi pokazać abo schować, hdźež móžeće předłohi připokazać a rjadować.

Symbol za Předłohi

Předłohi

Mjeno pisma

Zmóžnja wam, mjeno pisma z lisćiny wubrać abo mjeno pisma direktnje zapodać.

Móžeće wjacore, přez semikolony dźělene pisma zapodać. LibreOffice kóžde pomjenowane pismo w tym porjedźe wužiwa, jeli předchadne pisma k dispoziciji njejsu.

Symbol za Mjeno pisma

Mjeno pisma

Wulkosć pisma

Zmóžnja wam, mjez rozdźělnymi wulkosćemi pisma z lisćiny wubrać abo wulkosć manuelnje zapodać.

Bold

Makes the selected text bold. If the cursor is in a word, the entire word is made bold. If the selection or word is already bold, the formatting is removed.

Symbol za Tučny

Tučny

Italic

Makes the selected text italic. If the cursor is in a word, the entire word is made italic. If the selection or word is already italic, the formatting is removed.

Symbol za Kursiwny

Kursiwny

Underline

Underlines or removes underlining from the selected text.

Symbol za Podšmórnyć

Podšmórnyć

Pismowa barba…

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Symbol za Pismowa barba

Pismowa barba

Nalěwo wusměrić

Aligns the contents of the cell to the left.

Symbol za Nalěwo wusměrić

Nalěwo wusměrić

Horicontalnje centrować

Horizontally centers the contents of the cell.

Symbol za Centrowane

Naprawo wusměrić

Aligns the contents of the cell to the right.

Symbol za Naprawo wusměrić

Naprawo wusměrić

Blokowa sadźba

Aligns the contents of the cell to the left and to the right cell borders.

Symbol za Blokowa sadźba

Blokowa sadźba

Number format: Currency

Applies the default currency format to the selected cells.

Z menijoweje lajsty:

Choose Format - Number Format - Currency.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Start.

Z bóčnicy:

Wužiwajće wotrězk Ličbny format bóčnicy Kajkosće.

Ze symbolowych lajstow:

Currency Number Format Icon

Number Format: Currency

Z tastatury:

+ Shift + 4

Number format: Percent

Applies the percentage format to the selected cells.

Z menijoweje lajsty:

Choose Format - Number Format - Percent.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Start.

Z bóčnicy:

Wužiwajće wotrězk Ličbny format bóčnicy Kajkosće.

Ze symbolowych lajstow:

Icon Number Format: Percent

Number Format: Percent

Z tastatury:

+ Shift + 5

Number format: General

Applies the default number format to the selected cells.

Z menijoweje lajsty:

Choose Format - Number Format - General.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Start.

Z bóčnicy:

Wužiwajće wotrězk Ličbny format bóčnicy Kajkosće.

Ze symbolowych lajstow:

Icon General Number Format

Number Format: General

Z tastatury:

+ Shift + 6

Number Format: Add Decimal Place

Adds one decimal place to the numbers in the selected cells.

Icon Add Decimal Place

Number Format: Add Decimal Place

Number Format: Delete Decimal Place

Removes one decimal place from the numbers in the selected cells.

Icon Delete Decimal Place

Number Format: Delete Decimal Place

Zasunjenje pomjeńšić

Klikńće na symbol Zasunjenje pomjeńšić, zo byšće lěwe zasunjenje aktualneho wotstawka abo celoweho wobsaha redukował a jo na předchadnu rajtarkowu poziciju stajił.

Symbol za Zasunjenje pomjeńšić

Zasunjenje pomjeńšić

Zasunjenje powjetšić

Klikńće na symbol Zasunjenje powjetšić, zo byšće lěwe zasunjenje aktualneho wotstawka abo celoweho wobsaha powjetšił a jo na přichodnu standardnu rajtarkowu poziciju stajił.

Symbol za Zasunjenje powjetšić

Zasunjenje powjetšić

Ramiki

Klikńće na symbol Ramiki, zo byšće symbolowu lajstu Ramiki wočinił, hdźež móžeće ramik tabeloweho wobłuka abo objekta změnić.

Symbol za Ramiki

Ramiki

Pozadkowa barba

Klikńće, zo byšće symbolowu lajstu wočinił, hdźež móžeće pozadkowu barbu za wotstawk wubrać. Barba so na pozadk aktualneho wotstawka abo wubrane wotstawki nałožuje.

Symbol za Pozadkowa barba

Pozadkowa barba

Horjeka wusměrić

Aligns the contents of the cell to the upper edge of the cell.

Symbol za Horjeka wusměrić

Horjeka wusměrić

Wertikalnje centrować

Vertically centers the contents of the cell.

Symbol za Wertikalnje centrować

Wertikalnje centrować

Deleka wusměrić

Aligns the contents of the cell to the lower edge of the cell.

Symbol za Deleka wusměrić

Deleka wusměrić

Number Format : Date

Applies the default date format to the selected cells.

Z menijoweje lajsty:

Choose Format - Number Format - Date.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Start.

Z bóčnicy:

Wužiwajće wotrězk Ličbny format bóčnicy Kajkosće.

Ze symbolowych lajstow:

Icon Number Format : Date

Number Format : Date

Z tastatury:

+ Shift + 3

Number Format: Scientific

Applies the default scientific format to the selected cells.

Z menijoweje lajsty:

Choose Format - Number Format - Scientific.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Start.

Z bóčnicy:

Wužiwajće wotrězk Ličbny format bóčnicy Kajkosće.

Ze symbolowych lajstow:

Icon Number Format: Scientific

Number Format: Scientific

Z tastatury:

+ Shift + 2

Přidatne symbole

Jeli podpěra CTL je zmóžnjena, stej dwaj přidatnej symbolej widźomnej.

Wotlěwa doprawa

Symbol za wotlěwa doprawa

Tekst so wotlěwa doprawa zapodawa.

Wotprawa dolěwa

Symbol za wotprawa dolěwa

Tekst, kotryž je so w kompleksnej rěči tekstoweho wuhotowanja sformatěrował, so wotprawa dolěwa zapodawa.

Prošu podpěrajće nas!