Symbolowe lajsty

Tutón podmeni symbolowe lajsty nalistuje, kotrež su w tabelowych dokumentach k dispoziciji. Přehlad standardnu konfiguraciju symboloweje lajsty za LibreOffice wopisuje.

Symbolowa lajsta Standard

Symbolowa lajsta Standard je w kóždym nałoženju LibreOffice k dispoziciji.

Symbolowa lajsta Formatěrowanje

Symbolowa lajsta Formatěrowanje zakładne přikazy wobsahuje, z kotrymiž móžeće manuelnje formatěrować.

Symbolowa lajsta Nastroje

Wužiwajće symbolowu lajstu Nastroje za přistup k husto trěbnym přikazam.

Formlowa lajsta

Wužiwajće tutu lajstu, zo byšće formle zapodał.

Symbolowa lajsta Rysowanka

Symbolowa lajsta Rysowanka husto wužiwane wobdźěłanske nastroje wobsahuje. Klikńće na šipk pódla symbola, zo byšće symbolowu lajstu wočinił, kotraž přidatne přikazy wobsahuje.

Symbolowa lajsta Pytać

Symbolowa lajsta Pytać da so wužiwać, zo by wobsah dokumentow LibreOffice spěšnje přepytała.

Symbolowa lajsta Wobraz

Symbolowa lajsta Wobraz so pokazuje, hdyž wobraz do tabele zasadźeće abo wuběraće.

Symbolowa lajsta Kajkosće rysowanskeho objekta

Symbolowa lajsta Kajkosće rysowanskeho objekta za objekty, kotrež w tabeli wuběraće, přikazy za formatěrowanje a wusměrjenje wobsahuje.

Symbolowa lajsta Tekstowe formatěrowanje

Symbolowa lajsta Tekstowe formatěrowanje, kotraž so pokazuje, hdyž kursor je w tekstowym objekće, na přikład w tekstowym polu abo rysowanskim objekće, přikazy za formatěrowanje a wusměrjenje wobsahuje.

Symbolowa lajsta Ćišćerski přehlad

Symbolowa lajsta Ćišćerski přehlad so pokazuje, hdyž Dataja – Ćišćerski přehlad wuběraće.

Statusowa lajsta

Statusowa lajsta informacije wo aktualnej tabeli pokazuje.

Zasadźić

Klikńće na šipk pódla symbola, zo byšće znošnu lajstu Zasadźić wočinił, hdźež móžeće grafiki a wosebite znamješka do aktualneje tabele zasadźić.

Classification Toolbar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Prošu podpěrajće nas!