Lětoličby 19xx/20xx

Lěto w datumowych podaćach so husto jako dwuměstnowa ličba podawa. Internje LibreOffice z lětom kaž ze štyriměstnowej ličbu wobchadźa, tak zo wobličenje diferency wot 1.1.99 do 1.1.01 korektnje dwě lěće dawa.

To rěka, zo, hdyž datum 1.1.30 abo wyši zapodawaće, so z nim internje kaž z 1.1.1930 abo wyšim wobchadźa. Wšě niše dwuměstnowe lěta za 20. lětstotk (20xx) płaća. Tohodla so na přikład 1.1.20 do 1.1.2020 přetworja.

Prošu podpěrajće nas!