Płaćiwosć celoweho wobsaha

Za kóždu celu móžeće płaćiwe zapiski definować. Njepłaćiwe zapiski do cele so wotpokazaja.

Warnowanski symbol

Prawidło płaćiwosće so aktiwizuje, hdyž so nowa hódnota zapodawa. Jeli je so hižo njepłaćiwa hódnota do cele zasadźiła, abo jeli hódnotu do cele zasadźujeće, pak přez ćehnjenje a pušćenje pak přez kopěrowanje a zasadźenje, so prawidło płaćiwosće njewuskutkuje.


Symbol za Notica

Móžeće kóždy čas Nastroje – Detektiw wubrać a přikaz Njepłaćiwe daty woznamjenić, zo byšće pokazał, kotre cele njepłaćiwe hódnoty wobsahuja.


Zo byšće płaćiwosć celoweho wobsaha wužiwał:

  1. Wubjerće cele, za kotrež chceće nowe prawidło płaćiwosće definować.

  2. Wubjerće Daty – Płaćiwosć….

  3. Zapodajće na rajtarki Kriterije wuměnjenja za nowe hódnoty, kotrež so do cele zapodawaja.

  4. Wubjerće nastajenje w polu Dowolić:.

  5. Jeli „Cyłe ličby“ wuběraće, hódnoty kaž „12,5“ dowolene njejsu. Hdyž „Datum“ wuběraće, su datumwe informacije w lokalnym datumowym formaće kaž tež w formje serielneho datuma dowolene. Runje tak wuměnjenje „Čas“ hódnoty kaž „12:00“ abo serielne časowe ličby dowoluje. „Tekstowa dołhosć“ sej žada, zo cele smědźa jenož tekst wobsahować.

    Wubjerće „Lisćina“, zo byšće lisćinu płaćiwych zapiskow zapodał.

  6. Wubjerće přichodne wuměnjenje pod Daty. Wotwisujo wot wašeho wuběra, budu přidatne nastajenja k dispoziciji.

Po tym zo sće wuměnjenja za celowu płaćiwosć postajił, móžeće druhej wobaj rajtarkaj wužiwać, zo byšće zapodawanske pola wutworił:

Zo byšće zmylkowu zdźělenku ppokazał, wubjerće Zmylkowu zdźělenku pokazać, hdyž so njepłaćiwe hódnoty zapodawaja.

Symbol za Notica

Hdyž akciju za celu w rajtarku Zmylkowa zdźělenka měnjeće a dialog z W porjadku začinjeće, dyrbiće najprjedy druhu celu wubrać, prjedy hač so změna wuskutkuje.


Prošu podpěrajće nas!