Swójske funkcije

Móžeće swójske funkcije w LibreOffice Calc na slědowace wašnja wužiwać:

Funkciju z LibreOffice Basic definować

 1. Wubjerće Nastroje – Makra – Makra wobdźěłać….

 2. Widźiće nětko Basic IDE.

 3. Klikńće we woknje Objektowy katalog dwójce na modul, hdźež chceće swoje makro składować.

 4. Zapodajće funkciski kod. W tutym přikładźe definujemy funkciju WOL(a; b; c), kotraž wolumen praworóžkateho ćělesa z bóčnymi dołhosćemi a, b a c wuličuje:


  Function VOL(a, b, c)
    VOL = a*b*c
  End Function

Funkciju do dokumenta kopěrować

W kroku 2 „Funkciju z LibreOffice Basic definować“ sće w dialogu Makro na Wobdźěłać… kliknył. W polu Makro z je po standardźe modul Moje makra – Standard – Module1 wubrany. Biblioteka Standard je we wašim lokalnym wužiwarskim zapisu.

Jeli chceće swójsku funkciju do dokumenta Calc kopěrować:

 1. Wubjerće Nastroje – Makra – Makra rjadować – Basic….

 2. Wubjerće w polu Makro z Moje makra – Standard – Module1 a klikńće na Wobdźěłać.

 3. Wubjerće w Basic IDE žórło swójskeje funkcije a kopěrujće ju do mjezyskłada.

 4. Začińće Basic IDE.

 5. Wubjerće Nastroje – Makra – Makra rjadować – Basic….

 6. Wubjerće w polu Makro z (mjeno dokumenta Calc) – Standard – Module1. Klikńće na Wobdźěłać.

 7. Zasadźće wobsah mjezyskłada do Basic IDE dokumenta.

Swójsku funkciju w LibreOffice Calc wužiwać

Hdyž sće funkciju WOL(a; b; c) w Basic IDE definował, móžeće ju na samsne wašnje kaž zatwarjene funkcije LibreOffice Calc nałožić.

 1. Wočińće dokument Calc a zapodajće ličby za funkciske parametry a, b a c do celow A1, B1 a C1.

 2. Stajće kursor do druheje cele a zapodajće tole:

  =VOL(A1;B1;C1)

 3. Funkcija so wuhódnoćuje a widźiće wuslědk we wubranej celi.

Prošu podpěrajće nas!