Tabelowe napohlady změnić

Zo byšće špaltowe a linkowe hłowy w tabeli schował:

Zo byšće lěsyčne linije schował:

Prošu podpěrajće nas!