Sortěrowanske lisćiny nałožić

Sortěrowanske lisćiny wam zmóžnjeja, informaciju do cele zapodać a potom ćahnyć, zo byšće běžnu lisćinu zapiskow pjelnił.

Zapodajće na přikład atekst „Jan“ abo „Januar“ do prózdneje cele. Wubjerće celu a klikńće deleka naprawo na celowy ramik. Ćehńće potom wubranu celu wo někotre cele doprawa abo dele. Hdyž tastu myški pušćeće, so wuzběhnjene cele z mjenami měsacow pjelnja.

Dźeržće tastu stłóčenu, jeli nochceće cele z rozdźělnymi hódnotami wupjelnić.

Předdefinowane rjady móžeće pod – LibreOffice Calc – Sortěrowanske lisćiny namakać. Móžeće tež swójske tekstowe lisćiny po swojich potrěbnosćach wutworić, na přikład lisćinu wotnožkow wašeho předewzaća. Hdyž informacije w tutych lisćinach pozdźišo wužiwaće (na přikład jako nadpisma) zapodajće prosće prěnje mjeno do lisćiny a ćehńće ze swojej myšku, zo byšće zapisk rozšěrił.

Prošu podpěrajće nas!