Scenarije wužiwać

Scenarij LibreOffice Calc je sadźba celowych hódnotow, kotrež so we wašich wobličenjach wužiwaja. Připokazujeće kóždemu scenarijej w swojej tabeli mjeno. Definujće wjacore scenarije w samsnej tabeli, kóždy z rozdźělnymi hódnotami w celach. Potom móžeće lochko sadźby celowych hódnotow po jich mjeno wuměnić a wuslědki hnydom wobkedźbować. Scenarije su nastroj, zo byšće prašenja „što by było, hdyž“ testował.

Swójske scenarije wutworić

Zo byšće scenarij wutworił, wubjerće wšě cele, kotrež daty za scenarij wobsahuja.

  1. Wubjerće cele, kotrež hódnoty wobsahuja, kotrež so maja mjez scenarijemi wuměnić. Zo byšće wjacore cele wubrał, dźeržće tastu stłóčenu, mjeztym zo na kóždu celu klikaće.

  2. Wubjerće Nastroje – Scenarije. Dialog Scenarij wutworić so zjewi.

  3. Zapodajće mjeno za nowy scenarij a wostajće druhe pola z jich standardnymi hódnotami njezměnjene. Začińće dialog z W porjadku. Waš nowy scenarij so awtomatisce aktiwizuje.

Scenarije wužiwać

Scenarije dadźa so w Nawigatorje wubrać:

  1. Wočińće Nawigator ze symbolom Nawigator symbol Nawigator na symbolowej lajsće Standard.

  2. Klikńće na symbol Scenarije symbol Scenarije w Nawigatorje.

W Nawigatorje widźiće definowane scenarije z komentarami, kotrež su so zapodali, hdyž su so scenarije wutworili.

Symbol za Notica

Jeli chceće wědźeć, kotre hódnoty w scenariju druhe hódnoty wobwliwuja, wubjerće Nastroje – Detektiw – Naslědniki slědować. Widźiće šipki k celam, kotrež su direktnje wot aktualneje cele wotwisne.


Prošu podpěrajće nas!