Skružene ličby wužiwać

W LibreOffice Calc so wšě decimalne ličby na dwě decimalnej městnje skružene pokazuja.

Zo byšće to za wubrane cele změnił:

  1. Markěrujće wšě cele, kotrež chceće změnić.

  2. Wubjerće Format – Cele… – rajtark: Ličby.

  3. Wubjerće w polu Kategorija zapisk Ličba. Změńće pod Nastajenja ličbu decimalnych městnow a začińće dialog z W porjadku.

Zo byšće to wšudźe změnił:

  1. Wubjerće – LibreOffice Calc.

  2. Přeńdźće k rajtarkej Wuličić. Změńće ličbu w polu Decimalne městna a začińće dialog z W porjadku.

Zo byšće ze skruženymi ličbami město internych dokładnych hódnotow ličił:

  1. Wubjerće – LibreOffice Calc.

  2. Přeńdźće k rajtarkej Wuličić. Markěrujće kontrolny kašćik Dokładnosć kaž pokazana a začińće dialog z W porjadku.

Prošu podpěrajće nas!