Tabele přemjenować

Postajenje tabelowych mjenow je wažna funkcija za wutworjenje čitajomnych a zrozumliwych tabelowych dokumentow.

tip

Mjeno tabele je njewotwisne wot mjena tabeloweho dokumenta. Zapodawaće mjeno tabeloweho dokumenta, hdyž jón prěni raz jako dataju składujeće.


Zo byšće tabelu w swojim dokumenće přemjenował:

  1. Klikńće dwójce na tabelowy rajtark abo wočińće jeho kontekstowy meni a wubjerće Tabelu přemjenować. Dialogowe polo so jewi, hdźež móžeće nowe mjeno zapodać.

  2. Zapodajće nowe mjeno za tabelu a klikńće na W porjadku.

  3. Móžeće tež tastu stłóčenu dźeržeć, na někajke tabelowe mjeno kliknyć a nowe mjeno direktnje zapodać.

note

Dokument móže hač do 10.000 jednotliwych tabelow wobsahować, kotrež dyrbja rozdźělne mjena měć.


Wobmjezowanja za pomjenowanje tabelow

Tabelowe mjena móža nimale kóžde znamješko wobsahować. Płaća někotre wobmjezowanja za pomjenowanje, slědowace znamješka w tabelowych mjenach dowolene njejsu:

Jednora pazorka je znamješko Unicode U+0027, tež znate jako apostrof. Druhe jednore pazorki, kotrež su na apostrof podobne, na přikład ʼ a .

Standardny prefiks za tabelowe mjena wužiwać

Móžeće prefiks za mjena nowych tabelow postajić, kotrež wutworjeće. Wubjerće – LibreOffice Calc – Standard a zapodajće prefiksowe mjeno w Prefiksowe mjeno za nowe dźěłowe łopjeno.

Tabelowe mjena z wosebitymi znamješkami referencować

W celowych poćahach dyrbja so tabelowe mjeno wot jednorych pazorkow ' wobdać, hdyž mjeno druhe znamješka haš alfanumeriske znamješka abo podsmužku wobsahuje. Jedne jednore pazorki w mjenje dyrbja so podwojić (dwoje jednore pazorki).

Na přikład chceće celu A1 w tabeli z mjenom Verdi'owe opery.

Poćah dyrbi wot jednorych pazorkow wobdaty być a jedne jednore pazorki w mjenje dyrbja so podwojić: 'Verdi''owe opery'.A1

Prošu podpěrajće nas!