Dwójne hódnoty wotstronić

Předstajće so jednotliwu špaltu z hódnotami, z kotrychž někotre móhli duplikaty być. Zo byšće dwójne hódnoty wotstronił a jenož jónkróćne hódnoty w špalće dóstał:

  1. Wubjerće wobłuk hódnotow, z kotrehož dwójne hódnoty su wotstronjene. Hódnoty dyrbja so w jeničkej špalće rjadować.

  2. Wubjerće Daty – Dalše filtry – Standardny filter…. To dialog Standardny filter wočinja.

  3. Přepruwujće pod Pólne mjeno, hač wubrana špalta je ta špalta, w kotrejž hódnoty su składowane. Jeli jednotliwa špalta je wubrana, so tute polo awtomatisce staja.

  4. Wubjerće pod Wuměnjenje nastajenje = (znak runosće), kotrež je standardne nastajenje.

  5. Wubjerće pod Hódnota nastajenje Njeprózdny.

  6. Klikńće na Nastajenja a wubjerće Žane duplikaty. Jeli prěnja hódnota je špaltowe nadpismo, zmóžńće Wobłuk wobsahuje špaltowe popisy.

  7. Zmóžńće Wuslědki kopěrować do: a wužiwajće zapodawanske polo pod tym, zo byšće celowej adresy zdźělił, hdźež so maja jónkróćne zapiski zapodać.

  8. Klikńće na W porjadku. Jónkróćne hódnoty we wobłuku so zapodawaja, započinajo z celu, kotraž je so w předchadnym kroku wubrała.

note

Nastajenje Žane duplikaty mjez mało- a wulkopisanjom rozeznawa. Tohodla hódnoće „A“ a „a“ jako jónkróćne hódnoty płaćitej.


Prošu podpěrajće nas!