Ćišćerske wobłuki za tabelu definować

Móžeće definować, kotry celowy wobłuk tabeloweho dokumenta ma so ćišćeć.

Cele w tabeli, kotrež dźěl definowaneho ćišćerskeho wobłuka njejsu, so njećišća abo njeeksportuja. Tabele bjez definowaneho ćišćerskeho wobłuka so njećišća a do PDF-dataje njeeksportuja, chibazo dokument datajowy format Excel wužiwa.

Symbol za Notica

Za dataje, kotrež su so w formaće Excel wočinili, so wšě tabele, kotrež definowany ćišćerski wobłuk njewobsahuja, ćišća. Samsne zadźerženje wustupuje, hdyž z Excel formatěrowany tabelowy dokument do PDF-dataje eksportujeće.


Zo byšće ćišćerski wobłuk definował:

 1. Wubjerće cele, kotrež chceće ćišćeć.

 2. Wubjerće Format – Ćišćerske wobłuki – Definować.

Zo byšće ćišćerskemu wobłukej cele přidał:

 1. Wubjerće cele, kotrež chceće eksistowacemu ćišćerskemu wobłukej přidać.

 2. Wubjerće Format – Ćišćerske wobłuki – Přidać.

Zo byšće ćišćerski wobłuk zhašał:

Přehlad łamanja strony za wobdźěłanje ćišćerskich wobłukow wužiwać

W přehledźe łamanja strony so ćišćerske wobłuki a wobłuki łamanja strony so přez módry ramik wobkromuja a wobsahuja centrowane šěre čisło strony. Njećišćomne wobłuki maja šěry pozadk.

Zo byšće nowy wobłuk łamanja strony definował, ćehńće ramik k nowemu městnu. Hdyž nowy wobłuk łamanja strony definujeće, so awtomatiske łamanje strony z manuelnym łamanjom strony wuměnja.

Ćišćerske wobłuki pokazać a wobdźěłać

 1. Wubjerće Napohlad – Łamanje strony.

  Symbol Pokiw

  Zo byšće standardny skalowanski faktor přehlada łamanja strony změnił, klikńće dwójce na procentowu hódnotu na statusowej lajsće a wubjerće nowy skalowanski faktor.


 2. Wobdźěłajće ćišćerski wobłuk.

  Zo byšće wulkosć ćišćerskeho wobłuka změnił, ćehńće ramik wobłuka k nowemu městnu.

  Symbol za Notica

  Zo byšće manuelne łamanje strony zhašał, kotrež je w ćišćerskim wobłuku, ćehńće ramik łamanja strony z ćišćerskeho wobłuka won.


  Zo byšće ćišćerski wobłuk zhašał, ćehńće ramik wobłuka k napřećiwnemu ramikej wobłuka.

 3. Zo byšće přehlad łamanja strony wopušćił, wubjerće Napohlad – Normalny.

Prošu podpěrajće nas!