Linki abo špalty na kóždej stronje ćišćeć

Jeli tabelu maće, kotraž je tak dołha, zo by so na wjacorych stronach ćišćała, móžeće za linki abo špalty takle postajić, zo so na kóždej wućišćanej stronje wospjetuja.

Jeli na přikład chceće wobě wyšej lince tabele kaž tež prěnju špaltu (A) na wšěch stronach ćišćeć, čińće tole:

 1. Wubjerće Format – Ćišćerske wobłuki – Wobdźěłać…. Dialog Ćišćerske wobłuki wobdźěłać so zjewi.

 2. Klikńće na symbol cyle naprawo we wobłuku Wospjetowanske linki.

  Dialog so pomjeńša, zo byšće wjace tabele widźał.

 3. Wubjerće prěnjej dwě lince a klikńće na přikład na celu A1 a ćehńće do A2.

  W pomjeńšenym dialogu widźiće $1:$2. Lince 1 a 2 stej nětko wospjetowanskej lince.

 4. Klikńće na symbol cyle naprawo we wobłuku Wospjetowanske linki. Dialog so zaso powjetšuje.

 5. Jeli chceće, zo so tež špalta A wospjetuje, klikńće na symbol cyle naprawo we wobłuku Wospjetowanske špalty.

 6. Klikńće na špaltu A (nic na špaltowu hłowu).

 7. Klikńće hišće raz na symbol cyle naprawo we wobłuku Wospjetowanske špalty.

note

Wospjetowanske linki su linki z tabele. Móžeće hłowowe linki a nohowe linki definować, kotrež so maja na kóždej ćišćerskej stronje ćišćeć, njewotwisujo wot toho w Format – Předłoha strony …


Prošu podpěrajće nas!