Ličbu stronow za ćišć nastajić

Jeli tabela je přewulka za jednotliwu wućišćanu stronu, budźe LibreOffice Calc aktualnu tabelu jenak po wjacorych stronach rozdźěleć. Dokelž awtomatiske łamanje strony so nić přeco na optimalnej poziciji stawa, móžeće rozdźělenje po stronach sam definować.

  1. Přeńdźće k tabeli, kotraž so ma ćišćeć.

  2. Wubjerće Napohlad – Łamanje strony.

  3. Widźiće awtomatiske rozdźělenje tabele po ćišćerskich stronach. Awtomatisce wutworjene ćišćerske wobłuki so přez ćmowe módre linije woznamjenjeja, a swójske přez swětłe módre linije. Łamanja strony (łamanja linki a łamanja špalty) so jako čorne linije markěruja.

  4. Móžeće módre linije z myšku přesunyć. Namakaće dalše nastajenja w kontekstowym meniju, mjez nimi nastajenje za přidawanje přidatneho ćišćerskeho wobłuka, za wotstronjenje skalěrowanja a zasadźowanje přidatnych linkowych a špaltowych łamanjow.

Prošu podpěrajće nas!