Tabelowe podrobnosće ćišćeć

Při ćišćenju tabele, móžeće wubrać, kotre podrobnosće maja so ćišćeć:

Zo byšće podrobnosće wubrał, čińće tole:

  1. Wubjerće tabelu, kotruž chceće ćišćeć.

  2. Wubjerće Format – Předłoha strony ….

    Přikaz widźomny njeje, jeli tabela je so ze zmóžnjenym pisanskim škitom wočiniła. Klikńće w tym padźe na symbol Dataju wobdźěłać w symbolowej lajsće Standard.

  3. Wubjerće rajtark Tabela. Wubjerće we wobłuku Ćišćeć podrobnosće, kotrež so maja ćišćeć a klikńće na W porjadku.

  4. Ćišćće dokument.

Prošu podpěrajće nas!