Pivotowe diagramy filtrować

Filtry so wužiwaja, zo bychu njewitane daty z pivotoweho diagrama wotstronili. Móžeće filtry w pivotowym diagramje abo we wotpowědnej pivotowej tabeli wužiwać, dokelž samsny diagram wuńdźe.

Tłóčatka za pola pivotoweho diagrama

Tłóčatka pivotoweho diagrama su jenož w pivotowych diagramach, normalne diagramy je nimaja. Tłóčatka, kotrež su pola pivotoweje tabele, wuhotowanje pivatoweje tabele pokazuja. Jeli tajke eksistuja, so filtry horjeka pokazuja. Linkowe pola so deleka w diagramje pódla sebje pokazuja, a legenda tłóčatka ze špalty nastaplowane pokazuje.

Tłóčatka pivotoweho diagrama

Tłóčatka akciju za wuskakowanje pódla sebje. Jeli so filtrowanje nałožuje, so šipk módri (podobnje na pivotowu tabelu), potom je lóšo widźeć, hdyž je so filter na polo nałožił.

Eksistowacy filter pokazuje, štož je so filtrowało: Hdyž ničo njeje so filtrowało, so „-wšě-„-“ pokazuje, hdyž su so někotre daty filtrowali, so „-wjacore-“ pokazuje a hdyž so jenož jedna hódnota njefiltruje, so hódnota pokazuje.

Dataju z přikładom wočinić:

Prošu podpěrajće nas!