Pivotowy diagram zhašeć

Zo byšće pivotowy diagram zhašał, wubjerće diagram a tłóčćeEntf.

Symbol za Notica

Hdyž so pivotowy diagram zhaša, zwjazana pivotowa tabela potrjechena njeje.


Warnowanski symbol

Jeli pivotowu tabelu zhašeće, kotrež je z pivotowym diagramom zwjazana, so tež pivotowy diagram zhaša. Dialogowe polo so wočinja, hdźež móžeće zhašenje pivotoweho diagrama wobkrućić.


Dataju z přikładom wočinić:

Prošu podpěrajće nas!