Pivotowe diagramy wutworić

Zo byšće pivotowy diagram wutworił, čińće tole:

  1. Klikńće do pivotoweje tabele, kotruž chceće w swojim diagramje zwobraznić.

  2. Wubjerće Zasadźić – Diagram… abo klikńće na symbol symbol za Diagram zasadźićDiagram zasadźić we hłownej symbolowej lajsće.

LibreOffice Calc pivotowu tabelu awtomatisce wotkrywa a wočinja asistent pivotoweho diagrama.

  1. Wubjerće diagramowy typ za daty w diagramowym asistenće.

Symbol za Notica

Strony datoweho wobłuka a datoweho rjada diagramoweho asistenta zmóžnjene njejsu. Kontroluja so přez pivotowu tabelu.


  1. Wubjerće diagramowe elementy pivotoweho diagrama w asistenće.

  2. Klikńće na W porjadku, zo byšće asistent začinił a pivotowy diagram wutworił.

Dataju z přikładom wočinić:

Prošu podpěrajće nas!