Komentary zasadźić a wobdźěłać

Wubjerće Zasadźić – Komentar, zo byšće kóždej celi komentar připokazał. Komentar so přez mały čerwjeny kwadrat, komentarowy indikator, w celi woznamjenja.

Zo byšće za wubranu celu pokiw pokazał, wužiwajće Daty – Płaćiwosć… – rajtark: Zapodawanska pomoc.

Prošu podpěrajće nas!