Wjacore tabele wužiwać

Wjacore tabele wubrać

Tabelowy rajtark aktualneje tabele so přeco běły před druhimi tabelowymi rajtarkami zwobraznjuje. Druhe tabelowe rajtarki su šěre, hdyž wubrane njejsu. Hdyž na druhe tabelowe rajtarki klikaće, mjeztym zo tłóčiće, móžeće wjacore tabele wubrać.

Móžeće +Umsch (⇧)+Bild ↑ abo Bild ↓ wužiwać, zo byšće wjacore tabele z pomocu tastatury wubrał.

Wuběr cofnyć

Zo byšće wuběr tabele cofnył, klikńće na jeje tabelowy rajtark, mjeztym zo tastu tłóčiće. Tabela, kotraž je tuchwilu widźomna, njeda so z wuběra wotstronić.

Přez wjacore tabele ličić

Móžeće so na wobłuk tabelow w formli poćahować, hdyž prěnju a poslednju tabelu wobłuka podawaće, na přikład =SUMA(Tabela1.A1:Tabela3.A1) wšě cele A1 wot Tabela1 do Tabela3 suměruje.

Prošu podpěrajće nas!