Po rajtarkach tabele nawigěrować

Po standardźe LibreOffice jednu tabelu, „Tabela1“, w kóždym nowym tabelowym dokumenće pokazuje. Móžeće z pomocu tłóčatka + deleka na wobrazowce přidać a z tabelowymi rajtarkami mjez tabelemi w tabelowym dokumenće nawigěrować.

note

Jeli tabelowe rajtarki widźomne njejsu, wubjerće – LibreOffice Calc – Tabelowe rajtarki, zo byšće je deleka na wobrazowce pokazał.


Tabelowe rajtarki

Tłóčatka za Tabelowa nawigacija

Nawigaciske tłóčatka so zmóžnja, hdyž ličba tabelow w dokumenće je wjetša hač ličba tabelow, kotrež so w tabelowej nawigaciskej lajsće pokazuja.

Wužiwajće nawigaciske tłóčatka, zo byšće wšě tabele pokazał, kotrež k wašemu dokumentej słušeja. Hdyž na tłóčatko nalěwo zwonka abo naprawo zwonka klikaće, so prěni abo posledni tabelowy rajtark pokazuje. Srjedźne tłóčatka wužiwarjej zmóžnjeja, doprědka abo dozady po tabelowych rajtarkach přeběžeć. Zo byšće tabelu samu pokazał, klikńće na tabelowy rajtark.

Symbol za Nowa tabela

Lěwe kliknjenje: Přidawa nowu prózdnu tabelu naprawo pódla aktualneje tabele.

Prawe kliknjenje: Wočinja podmeni ze wšěmi tabelemi, kotrež jako schowane markěrowane njejsu. Klikńće na tabelowe mjeno, zo byšće k njej přešoł. Schowane tabele so w podmeniju njepokazuja.

Prošu podpěrajće nas!