Wjacore cele wubrać

Praworóžkaty wobłuk wubrać

Ćehńće ze stłóčenej tastu myški wot jednoho róžka do diagonalnje napřećiwneho róžka wobłuka.

Markěrujće jednotliwu celu

Přewjedźće jedyn ze slědowacych krokow:

Wšelake rozbrojene cele wubrać

Přewjedźće jedyn ze slědowacych krokow:

Wuběranski modus přepinać

Klikńće w statusowej lajsće na polo z legendu STD / ROZ / PŘID, zo byšće wuběranski modus přepinał:

Pólny wobsah

Efekt kliknjenja myški

STD

Kliknjenje z myšku celu wuběra, na kotruž sće kliknył. Wuběr wšě markěrowane cele so zběhnje.

ROZ

Kliknjenje z myšku praworóžkaty wobłuk wot aktualneje cele do cele, na kotruž sće kliknył. Abo móžeće ze stłóčenej tastu Umsch (⇧) na celu kliknyć.

PŘID

Kliknjenje z myšku do cele ju hižo markěrowanym celam přidawa. Kliknjenje z myšku do markěrowaneje cele wuběr zběhnje. Abo klikaće ze stłóčenej tastu na cele.


Prošu podpěrajće nas!