Linki abo špalty jako hłowowe linki fiksować

Jeli dołhe datowe linki abo špalty maće, kotrež so přez widźomny wobłuk tabele rozpřestrěwaja, móžeće někotre linki abo špalty fiksować, štož wam zmóžnja, sfiksowane špalty abo linki widźeć, hdyž po zbytku datow kuleće.

  1. Wubjerće linku pod linku abo špaltu naprawo pódla špalty, kotraž ma w sfiksowanym wobłuku być. Wšě linki nad wuběrom abo wšě špalty nalěwo pódla wuběra so fiksuja.

    Zo byšće horicontalnje kaž tež wertikalnje fiksował, wubjerće celu, kotraž je pod linku a naprawo pódla špalty, kotruž chceće fiksować.

  2. Wubjerće Napohlad – Linki a špalty fiksować.

    Zo byšće deaktiwizował, wubjerće Napohlad – Linki a špalty fiksować znowa.

Symbol za Notica

Jeli wobłuk je jako kulomny definowany, wubjerće Napohlad – Wokno rozdźělić.


Symbol za Notica

Jeli chceće wěstu linku na wšěch stronach dokumenta ćišćeć, wubjerće Format – Ćišćerske wobłuki – Wobdźěłać….


Prošu podpěrajće nas!