Z formlemi ličić

Wšě formle so ze znakom runosće započinaja. Formle móže ličby, tekst, aritmetiske operatory, logiske operatory abo funkcije wobsahować.

Symbol Pokiw

Zabudźće na to, zo zakładne aritmetiske operatory (+, -, *, /) dadźa so w formlach z prawidłom „Dypkowe ličenje před smužkowym ličenjom“ wužiwać. Město =SUMA(A1:B1) móžeće =A1+B1 pisać.


Symbol Pokiw

Móžeće tež kulojte spinki wužiwać. Z formle =(1+2)*3 druhi wuslědk hač z =1+2+3 wuchadźa.


Tu su někotre přikłady formlow LibreOffice Calc:

=A1+10

Pokazuje wobsah cele A1 plus 10.

=A1*16%

Pokazuje 16 % wobsaha cele A1.

=A1 * A2

Pokazuje wuslědk multiplikacije celow A1 a A2.

=SKRUŽIĆ(A1;1)

Pokazuje wobsah cele A1, na jedne decimalne městno skruženy.

=EFEKTIWNY(5%;12)

Wuličuje efektiwnu dań za lětnu nominalnu dań 5 % z 12 płaćenjemi wob lěto.

=B8-SUMA(B10:B14)

Wuličuje B8 minus suma celow B10 do B14.

=SUMA(B8;SUMA(B10:B14))

Wuličuje sumu celow B10 do B14 a aděruje celi B8 wuslědk.


Je tež móžno, funkcije do formlow zasadźić, kaž přikład pokazuje. Móžeće tež funkcije do funkcijow zakašćikować. Funkciski asistent was při dźěłanju ze zakašćikowanymi funkcijemi podpěruje.

Prošu podpěrajće nas!