Swójske ličbne formaty

Móžeće swójske ličbne formaty definować, zo byšće ličby w LibreOffice Calc pokazał.

Zo byšće na přikład ličbu 10.200.000 jako 10,2 milionaj pokazał:

  1. Wubjerće cele, na kotrež chceće nowy, swójski format nałožić.

  2. Wubjerće Format – Cele… – rajtark: Ličby.

  3. Wubjerće w lisćinowym polu Kategorija zapisk „Swójski“.

  4. Zapodajće slědowacy kod do tekstoweho pola Formatowy kod:

    0,0.. "milion(-aj, -ow)"

  5. Klikńće na W porjadku.

Slědowaca tabela efekty skruženja, dźělatkow tysačnakow (.), decimalnych dźělatkow (,) a zastupowacych symbolow # a 0 pokazuje.

Ličba

0,#.. "milion(-aj, -ow)"

0,0.. "milion(-aj, -ow)"

#.. "milion(-aj, -ow)"

10200000

10,2 milionaj

10,2 milionaj

10 milionow

500000

0,5 milionow

0,5 milionow

1 milion

100000000

100, milionow

100,0 milionow

100 milionow


Prošu podpěrajće nas!