Tabelowe dokumenty formatěrować

Tekst w tabelowym dokumenće formatěrować

  1. Wubjerće tekst, kotryž chceće formatěrować.

  2. Wubjerće požadane tekstowe atributy ze symboloweje lajsty Formatěrowanje. Móžeće tež Format – Cele… wubrać. Dialog Cele formatěrować so zjewi, w kotrymž móžeće wšelake tekstowe atributy na rajtarku Pismo wubrać.

Zo byšće ličby w tabelowym dokumenće formatěrował:

  1. Wubjerće cele, kotrež ličby wobsahuja, kotrež chceće formatěrować.

  2. Zo byšće ličby w standardnym měnowym formaće abo jako procentowe sadźby formatěrował, wužiwajće symbolej w symbolowej lajsće Formatěrowanje. Wužiwajće Format – Cele… za druhe formaty. Móžeće z předdefinowanych formatow wubrać abo na rajtarku Ličby swójski format definować.

Ramiki a pozadki za cele a strony formatěrować

  1. Wubjerće najprjedy cele (za wjacory wuběr dźeržće tastu stłóčenu, mjeztym so klikaće) a aktiwizujće potom dialog Cele formatěrować w Format – Cele…, zo byšće skupinje celow format připokazał. W tutym dialogu móžeće atributy kaž na přikład sćiny a pozadki wubrać.

  2. Zo byšće formatěrowanske atributy na cyłu tabelu nałožił, wubjerće Format – Předłoha strony…. Móžeće na přikład hłowowe a nohowe linki definować, kotrež so maja na kóždej wućišćanej stronje jewić.

Symbol za Notica

Wobraz, kotryž sće z Format – Předłoha strony… – Rajtark: Pozadk začitał, je jenož při ćišćenju abo w ćišćerskim přehledźe widźomny. Zo byšće tež pozadkowy wobraz na wobrazowce pokazał, wubjerće Zasadźić – Wobraz…, zo byšće grafiku zasadźił a wubjerće Format – Rjadować – Do pozadka, zo byšće wobraz za celemi placěrował. Wužiwajće Nawigator, zo byšće pozadkowy wobraz wubrał.


Prošu podpěrajće nas!