Drasty za tabele wubrać

LibreOffice Calc předdefinowany sadźbu formatěrowanskich drastow, kotrež dadźa so na waše tabelowe dokumenty nałožić.

Njeje móžno, Calc drasty přidać a njedadźa so změnić. Móžeće wšak jich předłohi změnić, po tym zo sće je na tabelowy dokument nałožił.

Prjedy hač tabelu z drastu formatěrujeće, dyrbiće znajmjeńša jednu swójsku celowu předłohu na cele w tabeli nałožić. Móžeće potom celowe formatěrowanje změnić, hdyž w dialogu Wuběr drastow drastu wuběraće a nałožujeće.

Zo byšće swójsku celowu předłohu na celu nałožił, móžeće wokno Předłohi wočinić a nastajće w delnim lisćinowym polu napohład swójskich předłohow. Lisćina eksistowacych swójskich celowych předłohow so pokaza. Klikńće dwójce na mjeno we woknje Předłohi, zo byšće tutu předłohu, zo byšće tutu předłohu na wubrane cele nałožił.

Zo byšće drastu na tabelowy dokument nałožił:

 1. Klikńće na symbol Tabelowa drasta w symbolowej lajsće Nastroje.

  Symbol za Drasty

  Drasty wubrać

  Dialog Wuběr drastow so zjewi. Tutón dialog k dispoziciji stejace drasty za cyły tabelowy dokument nalistuje a wokno Předłohi nalistuje swójske předłohi za wěste cele.

 2. Wubjerće w dialogu Wuběr drastow drastu, kotruž chceće na tabelowy dokument nałožić.

 3. Klikńće na W porjadku

  Hdyž druhu drastu w dialogu Wuběr drastow wuběraće, so někotre kajkosće swójskeje předłohi na aktualny tabelowy dokument nałožuja. Změny su hnydom widźomne w tabelowym dokumenće.

Prošu podpěrajće nas!