dBASE-dataje importować a eksportować

Móžeće daty w datajowym formaće dBASE (datajowa kóncowka *.dbf) w LibreOffice Base abo tabelowym dokumenće wočinić a składować. W LibreOffice Base je datowa banka dBASE rjadowak, kotryž dataje z datajowej kóncowku .dbf wobsahuje. Kóžda dataja tabeli w datowej bance wotpowěduje. Formle a formatěrowanje so zhubja, hdyž dBASE-dataju z LibreOffice wočinjeće a składujeće.

Zo byšće dBASE-dataju do tabeloweho dokumenta importować:

 1. Wubjerće Dataja – Wočinić….

 2. Pytajće dataju *.dbf, kotruž chceće importować.

 3. Klikńće na Öffnen. (słuša k dźěłowemu systemej)

  Dialog dBASE-dataje importować so wočini.

 4. Klikńće na W porjadku.

  dBASE-dataja so jako nowy tabelowy dokument Calc wočini.

  Warnowanski symbol

  Jeli chceće tabelowy dokument jako dBASE-dataju składować, njeměnjejće abo njezhašejće prěnju linku w importowanej dataji. Tuta linka informacije wobsahuje, kotrež datowa banka dBASE trjeba.


Zo byšće dBASE-dataju do tabele datoweje banki importował:

Tabela datoweje banki LibreOffice je poprawom zwjazanje z eksistowacej datowej banku.

 1. Wubjerće Dataja – Nowy – Datowa banka.

 2. Zapodajće do pola Dateiname dialoga Speichern unter mjeno za datowu banku. (słuša k dźěłowemu systemej)

 3. Klikńće na Speichern. (słuša k dźěłowemu systemej)

 4. Wubjerće „dBASE“ w polu Typ datoweje banki dialoga Kajkosće datoweje banki.

 5. Klikńće na Dale.

 6. Klikńće na Přepytać.

 7. Wubjerće zapis, kotryž dBASE-dataju wobsahuje a klikńće na W porjadku.

 8. Klikńće na Wutworić.

Zo byšće tabelowy dokument jako dBASE-dataju składował:

 1. Wubjerće Dataja – Składować jako….

 2. Wubjerće „dBASE-dataja“ w polu Datajowy format .

 3. Zapodajće mjeno za dBASE-dataju do pola Dateiname. (słuša k dźěłowemu systemej)

 4. Klikńće na Speichern. (słuša k dźěłowemu systemej)

Symbol za Notica

Jenož daty w aktualnej tabeli so eksportuja.


Prošu podpěrajće nas!