Pivotowe tabele zeskupić

Nastawaca pivotowa tabela móže wjele rozdźělnych zapiskow wobsahować. Hdyž zapiski zeskupjeće, móžeće widźomny wuslědk polěpšić.

  1. Wubjerće celu abo celowy wobłuk w pivotowej tabeli.

  2. Wubjerće Daty – Zeskupjenje a rozrjad – Zeskupjenje….

Wotwisujo wot formata wubranych celow so pak nowe skupinske polo pivotowej tabeli přidawa pak widźiće jedyn z dweju dialogow Zeskupjenje, pak za numeriske hódnoty pak za datumowe hódnoty.

Pivotowa tabela dyrbi takle organizowana być, zo so da zeskupjenje nałožić.

Dataju z přikładom wočinić:

Prošu podpěrajće nas!