Pivotowe tabele formatěrować

Móžeće pivotowe tabele z wěstymi celowymi předłohami formatěrować.

warning

Direktne formatěrowanje celow pivotowych tabelow so zhubja, hdyž tabelu aktualizujeće abo wobdźěłujeće.


Hdyž so pivotowa tabela wutworja, so šěsć nowych celowych předłohow wašemu dokumentej přidawa. Formatěrujće kóždu celowu předłohu, je-li trjeba. Přiměrjenje předłohow pivotowych celow so wobchowuje, hdyž so pivotowa tabela aktualizuje.

note

Hdyž celowe předłohi za formatěrowanje pivotoweje tabele wužiwaće, maja wšě cele pivotoweje tabele w tabelowym dokumenće samsny napohlad. Hinak prajene, celowe předłohi pivotoweje tabele so na wšě pivotowe tabele dokumenta nałožuja.


Šěsć celowych předłohow je:

warning

Ličbny format tutych celowych předłohow njeda so w celowej předłoze změnić; dyrbiće jón w datowym žórle formatěrować.


Dataju z přikładom wočinić:

Prošu podpěrajće nas!