Pivotowe tabele wutworić

  1. Stajće kursor do celoweho wobłuka, kotryž hódnoty a linkowe a špaltowe hłowy wobsahuje.

  2. Wubjerće Zasadźić – Pivotowa tabela…. Dialog Žórło wubrać so jewi. Wubjerće Aktualny wuběr a wobkrućće z W porjadku. Tabelowe hłowy so jako tłóčatka w dialogu Pivotowa tabela pokazuje. Ćehńće tute tłóčatka a pušćće je do wuhotowanskich wobłukow „Filtry“, „Špaltowe pola“, „Linkowe pola“ a „Datowe pola“.

  3. Ćehńće požadane tłóčatka do jednoho ze štyrjoch wobłukow.

Ćehńće tłóčatko do wobłuka Filtry, zo byšće tłóčatko a lisćinowe polo horjeka w generowanej pivotowej tabeli wutworił. Lisćinowe polo da so wužiwać, zo by pivotowu tabelu po wobsahu wubraneho zapiska filtrował. Móžeće ćehnjenje a pušćenje w generowanej pivotowej tabeli wužiwać, zo byšće druhe polo strony jako filter wužiwał.

Jeli tłóčatko so we wobłuku Datowe pola pušća, dóstanje popis, kotryž so tež w formli pokazuje, kotraž so wužiwa, zo by daty wuličiła.

  1. Porjad tłóčatkow dadźa so kóždy čas změnić, hdyž je z myšku na druhu poziciju we wobłuku přesuwaće.

  2. Ćehńće tłóčatko wróćo k wobłukej druhich tłóčatkow naprawo w dialogu, zo byšće jo wotstronił.

  3. Zo byšće dialog Datowe polo wočinił, klikńće dwójce na jedne z tłóčatkow we wobłuku Linkowe pola abo Špaltowe pola. Wužiwajće dialog, zo byšće wubrał, hač a w kotrej měrje LibreOffice ma wuličene mjezywuslědki pokazać.

Tłóčće na W porjadku, zo byšće dialog Pivotowa tabela wopušćił. Tłóčatko Filter so nětko zasadźuje, abo tłóčatko strony za kóžde datowe polo, kotrež sće we wobłuku Filtry wotkładł. Pivotowa tabela so dale deleka zasadźuje.

Dataju z přikładom wočinić:

Prošu podpěrajće nas!