Cele w měnowym formaće

W LibreOffice Calc móžeće ličby měnowy format připokazać. Hdyž na symbol Měna Symbol w lajsće Formatěrowanje klikaće, zo byšće ličbu formatěrował, cela standardny měnowy format dóstawa, kotryž je pod – Rěče a narodne šemy – Powšitkowne nastajeny.

Symbol za Notica

Wuměna dokumentow LibreOffice Calc móže k njedorozumjenjam wjesć, jeli so waš dokument LibreOffice Calc wot wužiwarja začita, kotryž druhi standardny měnowy format wužiwa.


W LibreOffice Calc móžeće postajić, zo ličba, kotraž sće jako „1.234,50 €“ formatěrował, tež w druhim kraju w eurach wostawa a so do dolarow njezměni.

Móžeće měnowy format w dialogu Cele formatěrować změnić (wubjerće Format – Cele… – rajtark: Ličby z dwěmaj krajnymaj nastajenjomaj změnić. Wubjerće w kombinaciskim polu Rěč zakładne nastajenje za decimalne a tysacowkowe dźělatko. W lisćinowym polu Format móžeće měnowy symbol a jeho poziciju wubrać.

  1. Jeli na přikład rěč je na „Standard“ nastajena a wužiwaće nastajenje němskeje narodneje šemy, budźe měnowy format „1.234,00 €“. Dypk so jako tysacowkowe dźělatko a koma jako decimalne dzělatko wužiwa. Jeli nětko podrjadowany měnowy format „$ Jendźelšćina (US)“ z lisćinoweho pola Format wuběraće, dóstanjeće format: „$ 1.234,00“. Kaž móžeće widźeć, stej dźělatce samsnej wostałoj. Jenož měnowy symbol je so změnił a přetworił, ale format pisanja samsny kaž w nastajenju narodneje šemy wostawa.

  2. Jeli pod Rěč cele do „Jendźelšćina (US)“ přetworjeće, so nastajenje jendźelskeje narodneje šemy přenošuje a standardny měnowy format je nětko „$ 1,234.00“.

Prošu podpěrajće nas!