Tekstowe CSV-dataje z formlemi importować a eksportować

CSV-dataje (z komu dźělene dataje) su tekstowe dataje, kotrež celowy wobsah jednotliweje tabele wobsahuja. Komy, semikolony abo druhe znamješka dadźa so jako pólne dźělatka mjez celemi wužiwać. Tekstowe znamješkowe rjećazki so w pazorkach stajeja, ličby so bjez pazorkow pisaja.

Zo byšće CSV-dataju importował:

 1. Wubjerće Dataja – Wočinić.

 2. Wubjerće w polu Datajowy typ format "Text CSV". Wubjerće dataju a klikńće na Öffnen (słuša k dźěłowemu systemej). Hdyž dataja ma kóncowku .csv, so datajowy typ awtomatisce spóznawa.

 3. Widźiće dialog Tekstowy import. Klikńće na W porjadku.

Symbol Pokiw

Jeli CSV-dataja formle wobsahuje, wy wšak chceće wuslědk tych formlow importować, wubjerće – LibreOffice Calc – Napohlad a wotstrońće hóčku z kontrolneho kašćika Formle.


Zo byšće formle a hódnoty jako CSV-dataje eksportował:

 1. Klikńće na tabelu, kotraž ma CSV-dataja być.

 2. Jeli chceće formle jako formle eksportować, na přikład we formje =SUMA(A1:B5), postupujće takle:

  Wubjerće – LibreOffice Calc – Napohlad.

  Markěrujće kontrolny kašćik Formle we wobłuku Pokazać. Klikńće na W porjadku.

  Jeli wšak chceće wuslědki wuličenja město formlow eksportować, njemarkěrujće kontrolny kašćik Formle.

 3. Wubjerće Dataja – Składować jako…. Widźiće dialog Speichern unter (słuša k dźěłowemu systemej).

 4. Wubjerće w polu Dateityp (słuša k dźěłowemu systemej) format „Tekst CSV“.

 5. Zapodajće mjeno a klikńće na Speichern (słuša k dźěłowemu systemej).

 6. Wubjerće z dialoga Tekstowu dataju eksportować, kotryž so jewi, znamješkowu sadźbu a pólne a tekstowe dźělatka za daty, kotrež so maja eksportować a wobkrućće z W porjadku.

 7. Jeli trjeba, wotstrońće hóčku z kontrolneho kašćika Formle, po tym zo sće składował, zo byšće wuličene wuslědki w tabelu zaso widźał.

Prošu podpěrajće nas!