Formaty přez formlu připokazać

Funkcija PŘEDŁOHA() da so eksistowacej formli w celi přidać. Hromadźe z funkciju AKTUALNY na přikład móžeće celi wotwisujo wot jeje hódnoty barbu přirjadować. Formla =…+PŘEDŁOHA(JELI(AKTUALNY()>3; "Čerwjeny"; "Zeleny")) celowu předłohu "Čerwjeny" na cele nałožuje, jeli hódnota je wjetša hač 3, hewak so celowa předłoha "Zeleny" nałožuje.

Jeli chceće formlu na wšě cele we wubranym wobłuku nałožić, móžeće dialog Pytać a wuměnić….

 1. Wubjerće wšě požadane cele.

 2. Wubjerće menijowy přikaz Wobdźěłać – Pytać a wuměnić….

 3. Zapodajće wuraz .* do pola Pytać

  ".*" je regularny wuraz, kotryž wobsah aktualneje cele woznamjenja.

 4. Zapodajće slědowacu formlu do pola Wuměnić: =&+PŘEDŁOHA(JELI(AKTUALNY()>3;"Čerwjeny";"Zeleny"))

  Symbol "&" aktualny wobsah pola Pytać woznamjenja. Linka dyrbi so ze znakom runosće započeć, dokelž je formla. Předpokładanje je, zo celowej předłoze "Čerwjeny" a "Zeleny" hižo eksistujetej.

 5. Markěrujće pola Regularne wurazy a Jenož aktualny wuběr. Klikńće na Wšě pytać.

  Wšě cele z wobsahom, kotrež běchu we wuběrje wobsahowane, so nětko wuzběhuja.

 6. Klikńće na Wšě wuměnić.

Prošu podpěrajće nas!