Poćahi na URL

Připušćmy, zo sće internetnu stronu namakał, kotraž aktualne bursowe informacije w tabelowych celach wobsahuje, móžeće tutu stronu w LibreOffice Calc začitać, hdyž takle postupujeće:

  1. Stajće w dokumenće LibreOffice Calc kursor do cele, do kotrejež chceće eksterne daty zasadźić.

  2. Wubjerće Tabela – Eksterne zwjazanja…. Dialog Eksterne daty so zjewi.

  3. Zapodajće URL dokumenta abo webstrony do dialoga. URL dyrbi w formaće http://www.my-bank.com/table.html być. URL za lokalne dataje abo dataje lokalneje syće je w šćežce kaž w dialogu Datajowy – Wočinić….

    LibreOffice webstronu abo dataju w „pozadku“ začita, to rěka, bjeztoho by so pokazała. We wulkim lisćinowym polu dialoga Eksterne daty móžeće mjeno wšěch tabelow abo pomjenowanych wobłukow widźeć, z kotrychž móžeće wubrać.

  4. Wubjerće jednu tabelu abo jedyn pomjenowany wobłuk abo wjace. Móžeće tež awtomatisku aktualizowansku funkciju z interwalom „n“ sekundow aktiwizować a na W porjadku kliknyć.

    Wobsah so jako zwjazanje do dokumenta LibreOffice Calc zasadźi.

  5. Składujće swój tabelowy dokument. Hdyž jón pozdźišo wočinjeće, budźe LibreOffice Calc zwjazane cele po naprašowanju aktualizować.

  6. Pod LibreOffice Calc – Powšitkowne móžeće wubrać, hač so ma aktualizacija při wočinjenju přewjesć, pak přeco, na naprašowanje pak ženje. Aktualizacija da so manuelnje w dialogu Wobdźěłać – Zwjazanja… startować.

Prošu podpěrajće nas!