Poćahi na druhe tabele

W tabelowej celi móžeće poćah na celu w druhej tabeli pokazać.

Runje tak da so poćah na celu z druheho dokumenta wutworić, pod wuměnjenjom, zo tutón dokument je so hižo jako dataja składował.

Poćah na celu w samsnym dokumenće

 1. Wočińće nowy, prózdny tabelowy dokument. Po standardźe ma jenož jednu tabelu z mjenom Tabela1. Klikńće na tłóčatko + nalěwo pódla tabeloweho rajtarka deleka, zo byšće druhu tabelu přidał (rěka po standardźe Tabela2).

 2. Zapodajće na přikład slědowacu formlu do cele A1 tabele Tabela1:

  Tabela2.A1

 3. Klikńće na rajtark Tabela2 deleka w tabelowym dokumenće. Stajće kursor do cele A1 a zapodajće tekst abo ličbu.

 4. Jeli so k Tabela1 wróćeće, budźeće samsny wobsah tam w celi A1 widźeć. Jeli so wobsah tabele Tabela2.A1 změni, so wobsah tabele Tabela1.A1 tež změni.

tip

Hdyž so na tabelu poćahuje, kotrejež mjeno mjezoty wobsahuje, wužiwajće jednore pazorki wokoło mjena: ='Tabela z mjezotami w mjenje'.A1


tip

Tutón přikład formlowu syntaksu Calc wužiwa. Je tež móžno, formlowu syntaksu Excel A1 abo R1C1 wužiwać; to so w Nastroje – Nastajenja… LibreOffice Calc – Formla konfiguruje.


Zo byšće poćahi na cele w druhim dokumenće wutworił:

 1. Wubjerće Dataja – Wočinić…, zo byšće eksistowacy tabelowy dokument začitał.

 2. Wubjerće Dataja – Nowy, zo byšće nowy tabelowy dokument wočinił. Stajće kursor do cele, hdźež chceće eksterne daty zasadźić a zapodajće znak runosće, zo byšće podał, zo chceće formlu zapodać.

 3. Přeńdźće nětko k dokumentej, kotryž sće runje začitał. Klikńće do cele z datami, kotrež chceće do noweho dokumenta zasadźić.

 4. Wróćće so k nowemu tabelowemu dokumentej. W zapodawanskej lince nětko widźiće, kak LibreOffice Calc je poćah na formlu za was přidał.

  Poćah na celu druheho dokumenta połne mjeno druheho dokumenta mjez jednorymi pazorkami (') wobsahuje, potom haš # a potom mjeno tabele druheho dokumenta, sćěhowane wot dypka a mjena abo poćaha cele.

  Na přikład .

  note

  URI šćežki a dokumentoweho mjena dyrbi so přeco z jednorymi pazorkami wobdać. Jeli mjeno jednore pazorki (') wobsahuje, dyrbja so z dwěmaj jednorymaj pazorkomaj ('') maskěrować. Jenož mjeno tabele njesmě so do pazorkow stajić, jeli mjezotu abo znamješko, kotrež je operator wobsahuje, abo mjeno njeje čisće numeriske (na přikład '123' dyrbi w pazorkach stać).


 5. Klikńće na zelenu hóčku, zo byšće formlu wobkrućił.

 6. Jeli kašćik deleka naprawo w aktiwnej celi ćahaće, zo byšće celowy wobłuk wubrał, LibreOffice wotpowědne poćahi awtomatisce do susodnych celow zasadźuje. Potom so mjeno tabele ze znamješkom „$“ započina, zo by so jako absolutny poćah woznamjenił.

Hdyž sej mjeno druheho dokumenta w tutej formli wobhladujeće, pytnjeće, zo je jako URL napisane. To rěka, zo móžeće tež URL z interneta zapodać.

Prošu podpěrajće nas!