Celowe poćahi přez ćehnjenje a pušćenje

Z pomocu Nawigatora móžeće cele z jedneje tabele do druheje tabele w samsnym dokumenće referencować. Cele dadźa so jako kopija, zwjazanje abo hyperwotkaz zasadźić. Wobłuk, kotryž so ma zasadźić, dyrbi so z mjenom w originalnej dataji definować, zo by so dał do ciloweje dataje zasadźić.

  1. Wočińće dokument, kotryž žórłowe cele wobsahuje.

  2. Zo byšće žórłowy wobłuk jako wobłuk nastajił, wubjerće cele a potom Tabela – Pomjenowane wobłuki a wurazy – Definować…. Składujće žórłowy dokument a njezačinjejće jón.

  3. Wočińće tabelu, do kotrejež chceće něšto zasadźić.

  4. Wočińće Nawigator. Wubjerće žórłowu dataju w delnim polu Nawigatora.

  5. Žórłowa dataja so w Nawigatorje pod „Wobłukowe mjena“ jewi.

  6. Wubjerće ze symbolom Ćehnity modus w Nawigatorje, hač poćah ma hyperwotkaz, zwjazanje abo kopija być.

  7. Klikńće na mjeno pod „Wobłukowe mjena“ w Nawigatorje a ćehńće je do cele aktualneje tabele, hdźež chceće poćah zasadźić.

Tuta metoda da so tež wužiwać, zo by so wobłuk z druheje tabele samsneho dokumenta do aktualneje tabele zasadźił. Wubjerće aktiwny dokument jako žórło horjeka w kroku 4.

Prošu podpěrajće nas!