Celowy škit zběhnyć

  1. Klikńće na tabelu, za kotruž chceće škit zběhnyć.

  2. Wubjerće Nastroje – Tabelu škitać… abo Nastroje – Strukturu tabeloweho dokumenta škitać…, zo byšće hóčku za škitany status wotstronił.

  3. Jeli sće hesło připokazał, zapodajće jo w tutym dialogu a klikńće na W porjadku.

Cele dadźa so nětko wobdźěłać, formle dadźa so wobhladać a wšě cele dadźa so ćišćeć, doniž škit za tabelu abo dokument znowa njeaktiwizujeće.

Prošu podpěrajće nas!