Cele před změnami škitać

W LibreOffice Calc móžeće tabele a dokument jako cyłk škitać. Móžeće wubrać, hač so cele před připadnymi změnami škitaja, hač formle dadźa so z Calc wobhladać, hač cele su widźomne abo hač cele dadźa so ćišćeć.

Škit móže so z hesłom stać, ale njetrjeba. Jeli sće hesło připokazał, da so škit jenož wotstronić, hdyž so prawe hesło zapodawa.

Dźiwajće na to, zo celowy škit za cele z atributom Škitany je jenož efektiwny, hdyž cyłu tabelu škitaće. Pod standardnym wuměnjenjom ma kóžda cela atribut Škitany. Tohodla dyrbiće atribut zaměrnje za te cele wotstronić, hdźež wužiwar změny přewjedźe. Škitaće potom cyłu tabelu a składujeće dokument.

warning

Tute škitne funkcije su jenož zapinaki, zo bychu připadnym akcijam zadźěwał. Funkcije nimaja wěsty škit skićić. Hdyž na přikład tabelu do druheho format eksportuje, móže wužiwar škitne funkcije wobeńć. Je jenož jedyn wěsty škit: Hesło, kotrež so při składowanju dataje OpenDocument wužiwa. Dataja, kotraž je so z hesłom składowała, da so jenož ze samsnym hesłom wočinić.


 1. Wubjerće cele, za kotrež chceće nastajenja celoweho škita podać.

 2. Wubjerće Format – Cele… a klikńće na rajtark Celowy škit.

 3. Wubjerće swoje škitne nastajenja. Wšě nastajenja so jenož nałožuja, hdyž tabelu z menija Nastroje škitaće – hlejće deleka.

  Znjemóžńće nastajenje Škitany, zo byšće wužiwarjej dowolił, tuchwilu wubrane cele změnić.

  Wubjerće Škitany, zo byšće změnam wobsaha a celoweho formata zadźěwał.

  Wubjerće Formlu schować, zo byšće formle schował a před změnami škitał.

  Wubjerće Při ćišćenju schować, zo byšće škitane cele w wućišćanym dokumenće schował. Cele so na wobrazowce njechowaja.

 4. Klikńće na W porjadku.

 5. Škitne nastajenja nałožić

  Zo byšće cele před tym škitał, zo so po wašich nastajenjach w dialogu Format – Cele… měnjeja, wobhladuja abo ćišća, wubjerće Nastroje – Tabelu škitać….

  Zo byšće strukturu dokumenta, na přikład ličak, mjena a porjad tabelow před změnami škitał, wubjerće Nastroje – Strukturu tabeloweho dokumenta škitać….

 6. (Na přeće) Zapodajće hesło.

  warning

  Jeli swoje hesło zabywaće, njemóžeće škit znjemóžnić. Jeli jenož chceće cele před připadnymi změnami škitać, nastajće tabelowy škit, ale njezapodawajće hesło.


 7. Klikńće na W porjadku.

Prošu podpěrajće nas!