W tabelowych dokumentach ličić

Tu je přikład, kak móžeće w LibreOffice Calc ličić.

 1. Klikńće do cele a zapodajće ličbu

 2. Tłóčće Enter.

  Kursor so dele k přichodnej celi pohibuje.

 3. Zapodajće dalšu ličbu.

 4. Tłóčće tabulatorowu tastu (↹).

  Kursor naprawo k přichodnej celi přeńdźe.

 5. Zapodajće formlu, na přikład A3 * A4/100.

 6. Tłóčće Enter.

  Wuslědk formle so w celi jewi. Jeli chceće, móžeće formlu w zapodawanskej lince formloweje lajsty wobdźěłać.

  Hdyž formlu wobdźěłujeće, so nowy wuslědk awtomatisce wuličuje.

Prošu podpěrajće nas!