Časowe rozdźěle wuličić

Jeli chceće časowe rozdźěle wuličić a na přikład čas mjez 23:30 a 01:10 w samsnej nocy leži, wužiwajće slědowacu formlu:

=(B2<A2)+B2-A2

Pozdźiši čas je w celi B2 a zažniši čas je w celi A2. Wuslědk přikłada je 01:40 abo 1 hodźina a 40 mjeńšin.

W formli ma cyły dźeń z 24 hodźinami hódnotu 1 a jedna hodźina ma hódnotu 1/24. Logiska hódnota w kulojtych spinkach je 0 abo 1, kotraž 0 abo 24 hodźinam wotpowěduje. Wuslědk, kotryž formla wróća, so porjada operandow dla awtomatisce w časowym formaće wudawa.

Prošu podpěrajće nas!