Datowe rjady na zakładźe susodnych celow awtomatisce wutworić

Móžeće cele z pomocu přikaza Awtomatisce wupjelnić abo Rjad awtomatisce z datami pjelnić.

Přikaz „Awtomatisce wupjelnić“ wužiwać

Přikaz „Awtomatisce wupjelnić“ datowy rjad generuje, kotryž na definowanym mustrje bazuje.

 1. Klikńće do tabeloweje cele a zapodajće ličbu.

 2. Klikńće do druheje cele a potom zaso do cele, do kotrejež sće ličbu zapodał.

 3. Ćehńće pjelnjenski přimk deleka naprawo cele přez cele, kotrež chceće pjelnić a pušćće tastu myški.

  Cele so z postupowacymi ličbami pjelnja.

Symbol Pokiw

Zo byšće spěšnje lisćinu jedyn po druhim slědowace dnjow wutworił, zapodajće Póndźela do cele a ćehńće pjelnjenski přimk.


Dźeržće tastu , jeli nochceće cele z rozdźělnymi hódnotami pjelnić.

Symbol za Notica

Jeli dwě celi abo wjace celow wuběraće, kotrež rozdźělne ličby wobsahuja, a ćehnjeće, so zbytne cele z aritmetiskim mustrom pjelnja, kotrež so w ličbach spóznawa. Funkcija awtomatiskeho wupjelnjenja tež přiměrjene lisćiny spóznawa, kotrež su so pod – LibreOffice Calc – Lisćiny sortěrować definowali.


Symbol Pokiw

Móžeće na pjelnjenski přimk dwójce kliknyć, zo byšće wšě prózdne špalty aktualneho datoweho bloka wupjelnił. Zapodajće na přikład najprjedy Jan do cele A1 a ćehńće pjelnjenski přimk dele do A12, zo byšće w prěnjej špalće dwanaće měsacow dóstał. Zapodajće nětko hódnoty do celow B1 a C1. Wubjerće tutej dwě celi a klikńće dwójce na pjelnjenski přimk. To awtomatisce datowy blok B1:C12 wupjelnja.


Definowany rjad wužiwać

 1. Wubjerće celowy wobłuk w tabeli, kotryž chceće pjelnić.

 2. Wubjerće Tabela – Cele wupjelnić – Rjady wupjelnić….

 3. Wubjerće parametry za rjad.

  Jeli linearny rjad wuběraće, so stup, kotryž zapodawaće, kóždej naslědnej ličbje w rjedźe přidawa, zo by so přichodna hódnota wutworiła.

  Jeli geometriski rjad wuběraće, so stup, kotryž zapodawaće, z kóždej naslědnej ličbu w rjedźe multiplikuje, zo by so přichodna hódnota wutworiła.

  Jeli datumowy rjad wuběraće, so stup, kotryž zapodawaće, časowej jednotce přidawa, kotruž podawaće.

Prošu podpěrajće nas!