Pozadkowe barby abo pozadkowe grafiki definować

Móžeće pozadkowu barbu jako pozadk za celowe wobłuki w LibreOffice Calc definować.

Pozadkowu barbu na tabelowy dokument LibreOffice Calce nałožić

  1. Wubjerće cele.

  2. Wubjerće Format – Cele (abo Cele formatěrować w kontekstowym meniju).

  3. Wubjerće pozadkowu barbu na rajtarku Pozadk.

Grafiki w pozadku celow

  1. Wubjerće Zasadźić – Wobraz…

  2. Wubjerće grafiku a klikńće na Öffnen (němski dźěłowy system).

    Wobraz, kotryž so zasadźuje, je na aktualnej celi zakótwjeny. Móžeće wobraz po swojim zdaću přesunyć a skalować. W kontekstowym meniju móžeće přikaz Rjadować – Do pozadka wužiwać, zo byšće wobraz w pozadku zaměstnił. Zo byšće wobraz wubrał, kotryž je so w pozadku zaměstnił, wužiwajće Nawigator.

Prošu podpěrajće nas!