Awtomatiske formatěrowanje na wubrany celowy wobłuk nałožić

Wužiwajće funkciju awtomatiskeho formata, zo byšće format spěšnje na wubrany celowy wobłuk nałožił.

Awtomatiski format na wubrany celowy wobłuk nałožić

  1. Wubjerće celowy wobłuk, na kotryž so ma předłoha awtomatiskeho formata nałožić. Wobłuk dyrbi znajmjeńša 3 špalty a 3 linki wulki być.

  2. Přeńdźće k Format – Předłohi awtomatiskeho formata…, zo byšće dialog Awtomatiski format wočinił.

  3. Wubjerće w lisćinje Format předłohu awtomatiskeho formata, kotraž so ma wužiwać.

  4. Wubjerće we wotrězku Formatěrowanje, kotre kajkosće z předłohi awtomatiskeho formata maja so na wubrany celowy wobłuk nałožić.

  5. Klikńće na W porjadku, zo byšće předłohu awtomatiskeho formata nałožił a začińće dialog.

Symbol za Notica

Jeli so barba celoweho wobsaha njeměnja, zawěsćće, zo Napohlad – Hódnoty wuzběhnyć je znjemožnjeny.


Nowu předłohu awtomatiskeho formata definować

  1. Formatěrujće w tabeli Calc celowy wobłuk ze znajmjeńša 4 špaltami a 4 linkami, kotryž so ma jako model za wutworjenje noweje předłohi awtomatiskeho formata słužić.

  2. Wubjerće celowy wobłuk, kotryž je so w předchadnym kroku formatěrował a přeńdźće k Format – Předłohi awtomatiskeho formata….

  3. Klikńće na Přidać.

  4. Zapodajće mjeno za předłohu awtomatiskeho formata do pola Mjeno dialoga Awtomatiski format přidać.

  5. Klikńće na W porjadku a začińće dialog.

note

Nowe předłohi awtomatiskeho formata, kotrež su so z horjeka naspomnjenymi krokami wutworili, dadźa so na kóždu dataju LibreOffice Calc nałožić. Tohodla njejsu na dataju wobmjezowane, hdźež je so předłoha wutworiła.


Prošu podpěrajće nas!