Awtomatiske změny znjemóžnić

Po standardźe LibreOffice wjele zwučenych pisanskich awtomatisce koriguje a nałožuje formatěrowanje, mjeztym zo pisaće. Móžeće awtomatiske změny z +Z cofnyć.

Tu widźiće, kak móžeće awtomatiske změny w LibreOffice Calc znjemóžnić a zaso zmóžnić:

Awtomatiske wudospołnjenje teksta abo ličbow

Hdyž něšto do cele zapodawaće, LibreOffice Calc wam wotpowědowace zapodaće w samsnej špalće awtomatisce namjetuje. Tuta funkcija awtomatiske zapodaće rěka.

Zo byšće awtomatiske zapodaće zmóžnił a znjemóžnił, stajće abo wotstrońće hóčku před Nastroje – Awtomatiske zapodaće.

Awtomatiske přetworjenje do datumoweho formata

LibreOffice Calc wěste zapiski awtomatisce do datuma přetworja. Zapisk 1.1 na přikład so jako 1. januara aktualneho lěta po regionalnych nastajenjach wašeho dźěłoweho systema interpretuje a pokazuje so po datumowym formaće, kotryž za celu płaći.

Zo byšće zawěsćił, zo so zapisk jako tekst interpretuje, přidajće apostrof na spočatku zapiska. Apostrof so w celi njepokazuje.

Pazorki so z typografiskimi pazorkami wuměnjeja

Wubjerće Nastroje – Nastajenja awtomatiskeje korektury…. Přeńdźće k rajtarkej Nastajenja narodneje šemy a wotstrońće hóčku před Wuměnić.

Celowy wobsah so přeco z wulkim pismikom započina

Wubjerće Nastroje – Nastajenja awtomatiskeje korektury… Přeńdźće k rajtarkej Nastajenja. Wotstrońće hóčku před Kóždu sadu z wulkim pismikom započeć.

Słowo z druhim słowom wuměnić

Wubjerće Nastroje – Nastajenja awtomatiskeje korektury…. Přeńdźće k rajtarkej Wuměnić. Wubjerće słowny por a klikńće na Zhašeć.

Prošu podpěrajće nas!