Wuběr drastow

Nałožuje formatowu předłohu na wubrane cele. Formatowe stile informacije wo pismje, ramiku a pozadkowej barbje wobsahuja.

Přistup k tutomu přikazej …

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Tabelowa drasta.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Wuhotowanje – Tabelowa drasta.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Drasty

Drasty wubrać


Klikńće na formatěrowansku drastu, kotruž chceće nałožić a klikńće potom na W porjadku.

Drasty za tabele wubrać

Prošu podpěrajće nas!