Mjenowe polo

Pokazuje poćah za aktualnu celu, wobłuk wubranych celow abo mjeno wobłuka. Móžeće tež wobłuk celow wubrać, a potom mjeno za tutón wobłuk do mjenoweho pola zapodać.

Kombinaciske polo celowy wobłuk

Mjenowe polo

Zo byšće k jednotliwej celi skočił abo celowy wobłuk wubrał, zapodajće celowy poćah abo poćah celoweho wobłuka do tutoho pola, na přikład F1 abo A1:C4. Móžeće tež dospołne mjeno tabele zapodać; pomocny tekst so potom do „Dźi k tabeli“ měnja a tłóčenje tasty Enter k tabeli přeńdźe.

Prošu podpěrajće nas!