MINIFS function

Returns the minimum of the values of cells in a range that meets multiple criteria in multiple ranges.

Syntax

MINIFS(Func_Range; Range1; Criterion[; Range2; Criterion2][; … ; [Range127; Criterion127]])

Func_Range – required argument. A range of cells, a name of a named range or a label of a column or a row containing values for calculating the minimum.

Range1 – required argument. It is a range of cells, a name of a named range, or a label of a column or a row, to which the corresponding criterion is to be applied.

Criterion: A criterion is a single cell Reference, Number or Text. It is used in comparisons with cell contents.

A reference to an empty cell is interpreted as the numeric value 0.

A matching expression can be:

Range2 – Optional. Range2 and all the following mean the same as Range1.

Criterion2 – Optional. Criterion2 and all the following mean the same as Criterion.

Pytanje zastupowace symbole abo regularne wurazy podpěruje. Ze zmóžnjenymi regularnymi wurazami móžeće „all.*“ zapodać, zo byšće na přikład prěnje wustupowanje „all“, slědowane wot někajkich znamješkow, namakał. Jeli chceće tekst pytać, kotryž je tež regularny wuraz, dyrbiće pak před kóžde metaznamješko abo operator regularneho wuraza znamješko „\“ stajić pak tekst z \Q…\E wobdać. Móžeće awtomatiske wuhódnoćenje zastupowacych symbolow abo regularnych wurazow w – LibreOffice Calc – Wuličić zmóžnić abo znjemóžnić.

warning

Hdyž funkcije wužiwaće, hdźež so jedyn argument wužiwa abo wjacore argumenty wužiwaja, kotrež su znamješkowe rjećazki pytanskich kriterijow, kotrež regularny wuraz reprezentuja, prěni pospyt je, kriterije znamješkoweho rjećazka do ličbow přetworić. „.0“ so na přikład do 0.0 přetworja a tak dale. Jeli to je wuspěšne, njebudźe wotpowědnik wotpowědnik regularneho wuraza, ale budźe numeriski wotpowědnik. Hdyž wšak narodnu šemu wužiwaće, hdźež decimalne dźělatko dypk njeje, budźe přetworjenje regularneho wuraza fungować. Zo byšće wuhódnoćenje regularneho wuraza město numeriskeho wuraza wunuzował, wužiwajće někajki wuraz, kotryž njeda so wopak jako numeriski rozumić, na přikład „.[0]“ abo „.\0“ abo „(?i).0.


Func_Range and Range1, Range2... must have the same size, otherwise the function returns err:502 - Invalid argument.

note

The logical relation between criteria can be defined as logical AND (conjunction). In other words, if and only if all given criteria are met, a value from the corresponding cell of the given Func_Range is taken into calculation.


The function can have up to 255 arguments, meaning that you can specify 127 criteria ranges and criteria for them.

If a cell contains TRUE, it is treated as 1, if a cell contains FALSE – as 0 (zero).

Example

Consider the following table

A

B

C

1

Product Name

Sales

Revenue

2

pencil

20

65

3

pen

35

85

4

notebook

20

190

5

book

17

180

6

pencil-case

not

not


warning

In all examples below, ranges for calculation contain the row #6, which is ignored because it contains text.


Simple usage

=MINIFS(B2:B6;B2:B6;"<35")

Calculates the minimum of values of the range B2:B6 that are lower than or equal to 20. Returns 17.

=MINIFS(C2:C6;B2:B6;">=20";C2:C6;">90")

Calculates the minimum of values of the range C2:C6 that are lower than 90 and correspond to cells of the B2:B6 range with values greater than or equal to 20. Returns 190.

Using regular expressions and nested functions

=MINIFS(C2:C6;B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Calculates the minimum of values of the range C2:C6 that correspond to all values of the range B2:B6 except its minimum and maximum. Returns 65.

=MINIFS(C2:C6;A2:A6;".*book";B2:B6;">"&MIN(B2:B6))

Calculates the minimum of values of the range C2:C6 that correspond to all cells of the A2:A6 range ending with "book" and to all cells of the B2:B6 range except its minimum. Returns 190.

Reference to a cell as a criterion

If you need to change a criterion easily, you may want to specify it in a separate cell and use a reference to this cell in the condition of the MINIFS function. For example, the above function can be rewritten as follows:

=MINIFS(C2:C6;A2:A6;".*"&E2;B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

If E2 = "book", the function returns 180, because the reference to the cell is substituted with its content.

Dataju z přikładom wočinić:

Technical information

tip

Tuta funkcija je wot LibreOffice 5.2 k dispoziciji.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.MINIFS

Prošu podpěrajće nas!