AVERAGEIF function

Returns the arithmetic mean of all cells in a range that satisfy a given condition. The AVERAGEIF function sums up all the results that match the logical test and divides this sum by the quantity of selected values.

tip

Tuta funkcija je wot LibreOffice 4.0 k dispoziciji.


Syntax

AVERAGEIF(Range; Criterion [; Average_Range ])

Range – required argument. An array, a name of named range or a label of a column or a row containing numbers for averaging or numbers or text for the condition.

Criterion: A criterion is a single cell Reference, Number or Text. It is used in comparisons with cell contents.

A reference to an empty cell is interpreted as the numeric value 0.

A matching expression can be:

Pytanje zastupowace symbole abo regularne wurazy podpěruje. Ze zmóžnjenymi regularnymi wurazami móžeće „all.*“ zapodać, zo byšće na přikład prěnje wustupowanje „all“, slědowane wot někajkich znamješkow, namakał. Jeli chceće tekst pytać, kotryž je tež regularny wuraz, dyrbiće pak před kóžde metaznamješko abo operator regularneho wuraza znamješko „\“ stajić pak tekst z \Q…\E wobdać. Móžeće awtomatiske wuhódnoćenje zastupowacych symbolow abo regularnych wurazow w – LibreOffice Calc – Wuličić zmóžnić abo znjemóžnić.

warning

Hdyž funkcije wužiwaće, hdźež so jedyn argument wužiwa abo wjacore argumenty wužiwaja, kotrež su znamješkowe rjećazki pytanskich kriterijow, kotrež regularny wuraz reprezentuja, prěni pospyt je, kriterije znamješkoweho rjećazka do ličbow přetworić. „.0“ so na přikład do 0.0 přetworja a tak dale. Jeli to je wuspěšne, njebudźe wotpowědnik wotpowědnik regularneho wuraza, ale budźe numeriski wotpowědnik. Hdyž wšak narodnu šemu wužiwaće, hdźež decimalne dźělatko dypk njeje, budźe přetworjenje regularneho wuraza fungować. Zo byšće wuhódnoćenje regularneho wuraza město numeriskeho wuraza wunuzował, wužiwajće někajki wuraz, kotryž njeda so wopak jako numeriski rozumić, na přikład „.[0]“ abo „.\0“ abo „(?i).0.


Average_Range – optional. It is a range of values for calculating the mean.

note

If the Average_Range is not specified, Range is used for both, the calculation of the mean and the search according to the condition. If Average_Range is specified, the Range is used only for the condition test, while Average_Range is used for the average calculation.


note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


warning

If a cell in a range of values for calculating the mean is empty or contains text, function AVERAGEIF ignores this cell.
If the whole range is empty, contains only text or all values of the range do not satisfy the condition (or any combination of those), the function returns the #DIV/0! error.


Example

Consider the following table

A

B

C

1

Product Name

Sales

Revenue

2

pencil

20

65

3

pen

35

85

4

notebook

20

190

5

book

17

180

6

pencil-case

not

not


warning

In all examples below, ranges for calculation contain the row #6, which is ignored because it contains text.


Simple usage

=AVERAGEIF(B2:B6;"<35")

Calculates the average for values of the range B2:B6 that are less than 35. Returns 19, because the second row does not participate in the calculation.

=AVERAGEIF(B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Calculates the average for values of the same range that are less than the maximum value of this range. Returns 19, because the largest value (the second row) does not participate in the calculation.

=AVERAGEIF(B2:B6;">"&SMALL(B2:B6;1))

Calculates the average for values of the same range that are greater than the first smallest value of this range. Returns 25, because the first smallest value (the fourth row) does not participate in the calculation.

Using the Average_Range

=AVERAGEIF(B2:B6;"<35";C2:C6)

The function searches what values are less than 35 in the B2:B6 range, and calculates the average of corresponding values from the C2:C6 range. Returns 145, because the second row does not participate in the calculation.

=AVERAGEIF(B2:B6;">"&MIN(B2:B6);C2:C6)

The function searches what values from the range B2:B6 are greater than the least value in the B2:B6 range, and calculates the average of corresponding values from the C2:C6 range. Returns 113.3, because the fourth row (where there is the least value in the range B2:B6) does not participate in the calculation.

=AVERAGEIF(B2:B6;"<"&LARGE(B2:B6;2);C2:C6)

The function searches what values from the range B2:B6 are less than the second large value in the B2:B6 range, and calculates the average of corresponding values from the C2:C6 range. Returns 180, because only the fourth row participates in the calculation.

Using regular expressions

=AVERAGEIF(A2:A6;"pen";B2:B6)

The function searches what cells from the range A2:A6 contain only the word “pen”, and calculates the average of corresponding values from the B2:B6 range. Returns 35, because only the second row participates in the calculation. The search is performed in the A2:A6 range, but the values are returned from the B2:B6 range.

=AVERAGEIF(A2:A6;"pen.*";B2:B6)

The function searches what cells from the range A2:A6 begin with “pen” ending with any quantity of other characters, and calculates the average of corresponding values from the B2:B6 range. Returns 27.5, because now also “pencil” satisfies the condition, and both, first and second rows participate in the calculation.

=AVERAGEIF(A2:A6;".*book.*";B2:B6)

The function searches what cells from the range A2:A6 contain “book” starting and ending with any quantity of other characters, and calculates the average of corresponding values from the B2:B6 range. Returns 18.5, because only third and fourth rows participate in the calculation.

Reference to a cell as a criterion

If you need to change a criterion easily, you may want to specify it in a separate cell and use a reference to this cell in the condition of AVERAGEIF function.

=AVERAGEIF(A2:A6;".*"&E2&".*";B2:B6)

The function searches what cells from the range A2:A6 contain a combination of characters specified in E2 starting and ending with any quantity of other characters, and calculates the average of corresponding values from the B2:B6 range. If E2 = book, the function returns 18.5.

=AVERAGEIF(B2:B6;"<"&E2;C2:C6)

The function searches what cells from the range B2:B6 are less than the value specified in E2, and calculates the average of corresponding values from the C2:C6 range. If E2 = 35, the function returns 145.

Prošu podpěrajće nas!