Delete

Deletes the selected pivot table.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Daty – Pivotowa tabela – Zhašeć.


Prošu podpěrajće nas!